Autoala on muutoksen myllerryksessä sen siirtyessä entistä vahvemmin digitaaliseen aikakauteen. Alan liiketoiminnan ja markkinoiden tulevaisuuden mallista ei aukottomia ja vesiselviä vastauksia ole vielä kenelläkään. Se on varmaa, että jos me autoalan toisinajattelijat ja muutosagentit emme tartu ohjaksiin niin aika ajaa ohitse, ja tulevaisuudessa muut kuin suomalaiset hallitsevat automarkkinoita Suomessa.

Kaikki yhtä mieltä: autoala on vahvassa muutoksessa

Totuus on että ala muuttuu, mutta muutos ei synny päivässä, viikossa eikä edes kuukaudessa tai kahdessa. AutoTeddy on ja haluaa olla suunnannäyttäjä, sillä Suomen on oltava eturintamassa muuttamassa alaa. Meillä autoilusta maksetaan maailman ja Euroopan mittakaavassa paljon. Pitkien välimatkojen maana tarvitsemme autoja, vaikka kustannustaso autoilun ylläpitämiseen Suomessa kasvaa koko ajan mikro- ja makrotasolla.

Autoteddy on yksi liiketoimintamalli uuden autokaupan markkinoiden mallin syntyyn

AutoTeddy ei vastaa kaikkiin kysymyksiin, mutta sysää muutosta entistä enemmän myös autoalan vastuulle. Alan on muutettava kustannusrakennettaan, koska kansantaloutemme ei voi sitä tehdä alan puolesta. Autoilun infrastruktuurin ylläpidossa veronmaksajien taakka on jo liian suuri. Mielestämme moderni sähköinen autokauppa voidaan tulevaisuudessa nähdä tehokkaana toimitusketjuna, jossa parhaimmillaan uusi auto tulee omistajansa luokse suoraan tehtaalta. Kaikki auton yksilöllisestä räätälöinnistä aina tilaamiseen tehdään sähköisen palvelun avulla. Täysin ostajan ehdoilla ja hänen toivomassaan paikassa. Tesla on jo lähellä tätä, mutta heilläkin useimmiten tehtaan lähettämä auto haetaan liikkeestä.

Autokaupan palvelut menevät asiakkaan luokse

Tulevaisuuden sähköisesti hoidettu autokauppa ja sen toimitusketju sekä elinkaaripalvelut hoidetaan tehokkaammin. Tiedon ja läpinäkyvyyden lisääntyessä, on autokaupan muiden mukana tehostettava kustannusrakennettaan. Kaikki toimitusketjun toiminnot tehostuvat. Autot valmistetaan reaaliaikaisten tilauksen mukaan. Toimitusketju kaventuu perinteisestä maahantuonnin ja jälleenmyynnin mallista. Kuluttajan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että tuote eli auto on hankintahinnaltaan edullisempi. Liiketoiminnan kannalta edullisempi hinta mahdollistaa kuluttajalle lisää resursseja lisäpalveluiden hankintaan. Myös liiketoiminnan rooli tulevaisuudessa kääntyy yhä parempien lisäpalvelujen tuottamiseen. Fyysisen auton esittelemiseen ei tulevaisuudessa tarvitse sitoa pääomia esimerkiksi myymäläkiinteistöiden osalta. Erilaisia pop-up -liikkeitä ja niiden johdannaisia avataan enenevissä määrin mm. ostoskeskuksiin, joissa ihmiset luonnostaan liikkuvat. Tämä osaltaan vaikuttaa myös tuotteiden myyntihintaan.

Mitä tulevaisuus tuo mukanaan autokaupan liiketoimintamalliin

Voiko olla että jo hyvinkin pian ryhmäpoikkeusasetukseen tulisi muutoksia, joka sallisi uusien autojen vapaamman jälleenmyynnin mahdollisuudet? Kaupan malli vapautuisi nykyisestä muodosta? Toistaiseksi autokauppa varmasti kehittyy perinteisen kivijalkamyynnin ja sähköisen kaupankäynnin hyvällä yhteispelillä. Tutkittua on että asiakasrajapinnassa yhä useampi tekee ostopäätöksen sähköisten kanavien avulla ja fyysiset vierailut perinteisessä kivijalkamyymälässä ovat jääneet vähemmälle. Se on täysin asiakkaasta kiinni, mikä on autokaupan tulevaisuuden malli. Milloin, mistä ja miten hän haluaa uuden autonsa hankkia. Kuten tiedämme, auton omistaminen ei tulevaisuudessa ole itseisarvo. Moni siirtyy maksamaan vain käytöstä.

Ketä ovat Teddyt uuden palvelumallin takana?

AutoTeddy-palvelun takana on kolme autoalan konkaria, jotka haluavat olla muuttamassa ja muokkaamassa eturintamassa autokauppaa. Haluamme tehdä kaiken uusiksi asiakkaan ehdoilla. Mallilla, jolla asiakkaamme haluavat heitä palveltavan.