Me karhuveljet tiedämme metsästä ruokaa pennuille etsiessämme, että aikaa ja resursseja kuluu, jotta pennut tulee ravittua. Nälkä on pennuilla jatkuvaa ja alati kasvavaa, jonka takia uusien marjojen keruukohteiden löytäminen on jokapäiväistä hommaa.

Samaan ongelmaan me karhuveljet olemme törmänneet myös organisaatioissa ja niiden liiketoiminnassa. Jotta liiketoimintaa saadaan pyöritettyä, niin tarvitaan sitä ja tätä ruokkiaksemme organisaatioin tarpeet. Mättäitä riipiessä sieltä ja täältä päästään jossain vaiheessa täyteen mahaan pentujen, kuin organisaationkin osalta.  Tarkemmalla resurssien suuntaamisella ja keruukohteiden kartoittamisella olisi kuitenkin päästy paljon parempaan lopputulokseen. Olisi siinä saattanut jää hilloa ja hunajaa seuraavallekin päivälle.

Pentujemme lisäksi me karhut rakastamme autoja ja elämää niiden ympärillä, joten luontevaa meille on tarjota palveluitamme yrityksille autoihin liittyen. Tiedämme autoista paljon, mutta myöskin kustannukset niiden ympärillä ovat meidän mielenkiinnon kohteena. Tiedämme kokemuksesta, että jokaisessa firmassa ajoneuvokustannukset ovat kokonaisuudessaan merkittävä kustannuserä liiketoiminnan kuluissa.

Me AutoTeddyt voimme tarvittaessa konsultoida juuri teidän organisaatiota siitä, kuinka voimme auttaa selvittämään autojen osalta mahdolliset tehostamisen kohteen kustannusten alentamiseksi.

Niin organisaation kuin pentujenkin kasvattaminen on kallista

Niin karhupentujen elättäminen ja kuljettaminen perheissä, kuin autokaluston ylläpitäminen organisaatioissa on yksi isoista kulueristä. Marjanpoimijoita ja palveluntarjoajia rahoitus- ja leasingratkaisujen markkinoilla on monia, jotka tarjoavat omalla tavallaan kustannussäästöjä ja helpotusta marjanpoimintaan.

Niin villissä luonnossa, kun alati muuttuvassa markkinatilanteessa autojen hankinta- ja rahoitusmuotoa tarjoavan kustannukset pidemmän aikavälin tarkastelulla, voi olla vastaavaa palvelua tarjoavaan verrattaessa kokonaistaloudellisesti huomattavasti kalliimpia. Me karhuveljet tiedämme että kustannusten optimointi autokaluston osalta on tärkeää, mutta ensimmäiseen palvelutarjoajaan ei välttämättä kannata päätyä.

Tiesithän että tärkeintä on tunnistaa niin metsästä marjoja poimivan, kuin yrityksen toimintaympäristöstä säästöjä etsivän toiminnan sisältö. Toimintaerot, niin kustannussäästöissä kuin marjan poiminnassa on tärkeää tietää, että tuhotaanko siellä kasvualustaa holtittomalla repimisellä, vai kunnioitetaanko kestävän kasvun alustaa ja pehmeitä arvoja, kun halutaan tehostaa yrityksen kustannustehokkuutta ja löytää säästökohteita.

Nykytila voidaan kuvata monella tavalla – lopputulos ei toki ole samanlainen

Tärkein lähtökohta on löytää kirkas nykytila kustannusrakenteesta ja siitä kuinka monelle palveluntarjoajalle rahavirtoja jaetaan tai kuinka monen taholta marjoja poimitaan. Karhuveljesten toiminnan lähtökohtana tarkka tietoisuus nykyisestä kustannustasosta ja toiminnan tilasta ja löytää resurssien säästökohteita heikentämässä niin metsän, kun organisaation toimintaympäristöä laatua ja kasvualustaa heikentämättä.

Rehellisesti ja kunnioituksella sekä erityisesti ammattimaisesti palveluprosessi varmistaa yhteistyökumppanin jonka taholta yritysautoilun kustannuksia pienennetään ja erityisesti toiminnan riskejä kartoitetaan. Tehokkaasti sopimukseen sidottuna palveluntarjoaja sitoutuu alentamaan kustannuksia, riskejä, vapauttaa pääomaa ja mikä tärkeintä parantaa käyttäjien, eli henkilöstön tyytyväisyyttä.

Varaa aika autoalan- ja hankintatoimen asiantuntijoilta oma palveluaika yrityksesi autopolitiikan terveystarkistukseen. Valitaan yhdessä varmasti kokonaistaloudellisin ja laadukkain yhteistyökumppani yritysautoilun kokonaiskustannuksia alentamaan.

Terveisin Teddy-veljekset Harri ja Antti