Autoteddyn kautta maksat myynti-ilmoittelusta vain toteutuneesta kaupasta!

Ajoneuvojen markkinointi- ja ilmoitussivustoilla on perinteisesti totuttu maksamaan kiinteätä kuukausiperusteista tai ilmoitusmäärään sidottua ilmoituskulua. Myytävän kaluston näkyvyys markkinoilla on ensisijaisen tärkeää kaupankäynnin näkökulmasta, mutta kiinteät ilmoituskustannukset ovat rasittaneet erityisesti pienempien toimijoiden kassaa suhdanteista riippumatta. Tämä paino hartioillaan myös AutoTeddy on paininut erityisesti toimintansa alkuvaiheissa ja haastetta päätettiin lähteä taklaamaan uudesta näkökulmasta.

Uskomme jakavamme useiden yrittäjäkollegoidemme kanssa näkemyksen siitä, että liiketoiminnan kustannuksia on mukavampi kuitata toteutuvasta kassavirrasta, kuin toivoa kassan kestävän kiinteiden kustannusten rasitteet myös heikompina aikoina. Kunnianhimoinen tavoitteemme onkin tarjota kaikille Suomen noin 1300 perinteisissä ilmoituskanavissa autojaan markkinoiville autoliikkeelle vaihtoehdon, jossa kaupankäynnin kustannukset realisoituvat vasta toteutuneista kaupoista. Tämä helpottaa kassavirran ja kustannusten kanssa tasapainoilua, sillä ilmoituskustannukset eivät rasita tasetta myöskään heikompina aikoina.

AutoTeddyn uusi sähköinen kauppa-alusta mahdollistaa myynnissä olevien autojen näkyvyyden tärkeimmissä valtakunnallisissa ilmoituskanavissa kiinteällä kauppakohtaisella yksikköhinnalla. Myynnin ja sen kustannusten välisen järkevämmän hierarkian lisäksi järjestely tuottaa säästöä erityisesti pienemmille toimijoille. Ilmoituskustannusten käänteinen progressio on pitänyt tähän asti huolen siitä, että yksikkökohtaiset ilmoituskustannukset laskevat ilmoitusten määrän myötä. Kustannusten pallo on siis ollut jo lähtökohtaisesti suurempi pienten ja keskisuurten toimijoiden jalassa.

Mikäli koet voivasi samaistua ajatukseemme uudenlaisesta autokaupan myyntialustasta ja erityisesti sen kustannusrakenteesta, hyppää kyytiimme, sillä tämä juna on jo liikkeellä!

Kaupallisuutta kehittävin terveisin,

Roni Zein|xTeddy oy

0445111409

roni.zein@autoteddyfi

Kokemuksia meistä