Autojen etsiminen ja maahantuonti ulkomailta alkaa näin nettiaikakaudella olla yhtä yksinkertaista, kuin minkä tahansa kulutushyödykkeen tilaaminen verkosta. Ihmiset ovat myös enenevissä määrin alkaneet ymmärtää tuontiautojen tarjoamat mahdolliset edut verrattuna vastaaviin Suomessa myytäviin autoihin, joten katseita suunnataankin autoa etsiessä yhä useammin myös ulkomaiden suuntaan. Epäluulo koko prosessia kohtaan on selvästi vähentynyt.

Monet yksityishenkilöt tai yritykset hoitavat koko prosessin itse, toiset puolestaan hyödyntävät autojen tuontipalvelua tarjoavia tahoja. Kysynnän sekä tuontiprosessin suoraviivaistumisen seurauksena voidaankin todeta, että käytännössä kaikki ajoneuvojen vähittäiskauppaa tarjoavat yritykset ovat sisällyttäneet autojen maahantuonnin toimintaansa tavalla tai toisella. Tätä on edesauttanut myös tuontimaiden autoliikkeiden laajamittaisempi herääminen mahdolliseen markkina-alueen laajentamiseen. Kaikki vientiin liittyvät muodollisuudet on pyritty tekemään asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman helpoiksi.

Kuinka homma siis perinteisesti toimii? Autoa etsivä henkilö hakee ulkomaisilta autonmyyntisivuilta mieluisensa auton. Tämän jälkeen hän on yhteydessä autoa myyvään liikkeeseen, joka valmistelee auton vientiin vaadittavat dokumentit sekä siirtokilvet esimerkiksi sovittua käsirahaa vastaan. Ostaja voi noutaa ja ajaa auton Suomeen itse tai auto lastataan rekan kyytiin tähän erikoistuneiden kuljetusfirmojen toimesta ja tuodaan Suomeen tariffin mukaisesti. Suomen päässä autosta maksetaan käyttöönottoilmoituksen ja rekisteröintikatsastuksen jälkeen autovero tullin päätöksen mukaan. Tämän jälkeen auto on valmis rekisteröitäväksi.

Kaiken tämän, jopa auton etsinnän, voi toki myös ulkoistaa autontuontiin erikoistuneelle taholle. Tällaisen avaimet käteen toimintamallin etuna on toki prosessin helppous sekä erittäin merkittävä aikasäästö. Useilla tuontifirmoilla on lisäksi agentti tai jopa useampia tuontiautojen lähtömaassa. Tällöin kiikarissa oleva auto voidaan tarkastaa paikan päällä ennen ostopäätöstä ja Suomeen tuontia.

Kuten Suomessakin esimerkiksi Nettiauto.com:ssa, myös ulkomaisilla autonmyyntisivustoilla, kuten mobile.de tai autoscout24, myytävät autot ovat pääsääntöisesti paikallisten liikkeiden taseessa. Paikallinen liike haluaa autosta totta kai oman siivunsa sitä eteenpäin myytäessä. Auton ulkomailta tilaava asiakas maksaa siis tässä tapauksessa auton hinnassa sekä ulkomaisen liikkeen, että tuontifirman kulut ja katteet. Näistä muodostuu helposti autosta ja yrityksestä riippuen jopa 5000-10000 € suuruinen potti, joka rehellisyydellä ja paremmalla ketjuttamisella voidaan kanavoida suoraan suomalaisen autonostajan säästöksi!

Auton tuontiin liittyviä kuluja voi toki karsia hoitamalla tuonnin itse tai ostamalla auton ulkomailta yksityiseltä henkilöltä. Tämä vaatii kuitenkin tiettyä vaivannäköä sekä mahdollisesti kielitaitoa. Erityisesti yksityishenkilöiden välisessä kaupassa on myös omat riskinsä, jotka kannattaa huomioida auton ostoa suunniteltaessa.

AutoTeddy pyrkii toiminnallaan yhdistelemään asiakkaan näkökulmasta autokaupan parhaat palaset. Esimerkiksi kun tuontiautoon päästään käsiksi ennen sen siirtymistä myyjäliikkeen vitriiniin ja auton ostaja on Suomen päässä tiedossa, voidaan koko tuonnin kulurakennetta keventää vähintäänkin ylempänä mainitun suuruisen summan verran! Tämän mahdollistaa AutoTeddyn AutoMaailmalta-palvelu. Kun vanha auto lisäksi myyntivälitetään uutta autoa odotellessa ilman perinteisen autoliikkeen kulurakennetta, saadaan yhtälöstä asiakkaan näkökulmasta entistä parempi.

Pyydä tarjous etsimästäsi autosta ja totea itse tuontiautokaupan uusi aikakausi: https://autoteddy.fi/automaailmalta/