Kumpaan luotat enemmän vaihtoautomyyjään vai poliitikkoon? Molempien ammattiryhmien tapauksessa vahva epäluottamus valtaa mielen. Miksi näin tapahtuu ja onko asia kiinni tehtäviin valikoituvien henkilöiden henkilökohtaisista arvoista vai alan luomista puitteista – arvoista toimia?

Arvoista puhutaan varmasti joka tapauksessa ja yleensä kovat arvot ovat arvossa korvaamattomassa, kun puhutaan autoalasta sen tavasta hoitaa taloutta. Kovat arvot yhdistetään autoalan korrekteihin ja eleettömiin ”pukumiehiin”. Pukumiesten ympärillä vain raha ja myyntikappaleet ratkaisevat. Tunteet ja ihmiset ovat sivu seikka liiketoiminnan tekemisessä. Tunteiden ja välittämisen osoittaminen on heikkouden merkki – riski tulla korvatuksi. Pehmeät arvot ovat piilossa pidettävä ominaisuus – heikkous, jonka esittelyn yksinoikeus on varattu yön pikkutunteina saunaillan jälkeisiin ja viimeisillä paukuilla hukutettaviin hetkiin.

Kummallinen yhteys tällä tuntuu kuitenkin olevan talouselämään ja erityisesti autoalaan. Voiko perinteisimpiin aloihin kuuluvaa autoalaa kääntää pehmeitä arvoja kannattavaksi ja vaalivaksi?  Voisiko pehmeät arvot toimia autoalan palveluita käyttävien keskuudessa luonnollisempana tapana toimia.

Käytännön tasolla tämä tarkoittaisi, että parhaimmillaan niin myyjillä ja erityisesti asiakkaalla olisi mahdollisuus olla tyytyväisiä – onnellisia lopputulokseen.

Mielestäni tilanne voisi olla mahdollista, että myyjä voisi kertoa myyneensä auton ilman omantunnon tuskia, selittämättä, hänen varmistaneen vain leivän perheelleen. Asiakkaan aidosti kertoa olevan autovalintaansa tyytyväinen. Liiketoiminnan kannalta sen olevan kannattavaa ja sellaista lopputulokseltaan, että ihmisillä olisi aidosti myyntitapahtuman jälkeen hyvä olla. Myyjät arvostavat työtään, pitävät sitä mielekkäänä ja saavat nauttia työnsä tuloksista tuottaessaan vilpittömästi hyviä asiakassuhteita organisaationsa hyväksi. Tehdessä samalla kannattavaa ja tuottavaa liiketoimintaa organisaatiolleen, tinkimättä hyvästä palvelusta ja onnellisen asiakassuhteen luomisesta.

Kaava onneen on yksinkertainen – AutoTeddy ja pehmeät karvat ja arvot

Miten me AutoTeddy:ssä pystymme tuomaan pehmeää toimintaympäristöä autoalalle ja uskomme pääsevämme vahvaan markkina-asemaan vaihtoautomarkkinoilla. Kaava on erittäin yksinkertainen ja selkeä. Erottaudumme erilaistaen vahvasti autoalan tekemistä, eli tuomalla vahvasti tarinan kerrontaa ja pehmeitä arvoja autokauppaan. Välitämme oikeasti asiakkaista ja heidän autoasioistaan. Brändimme ja liiketoiminta-ajatuksemme perustuu nyt ja aina pitkäaikaiseen asiakassuhteeseen ja luottamukseen. Asiakassuhde menee liiketoiminnassa aina kaiken edelle. Keskeisiä tekijöitä liiketoiminta- ja palvelumallin keskiössä on tarinan kerronta, videotuotanto ja sähköinen liiketoimintaympäristö.

Mitä me AutoTeddyt tulemme autokaupan tekemisessä konkreettisesti muuttamaan on se, että jatkossa yrittäjävälittäjä (myyjä) tulee asiakkaan luokse, eikä päinvastoin. Autojen myyntiprosessin osalta uudistamme sitä uudenlaisen läpinäkyvän tarinan kerronnan avulla. Jokaiselle autolle tehdään tarina, jossa kerrotaan että miksi juuri tämä auto on hyvä ostos.

Tulevaisuuden autokaupassa kokonaispalvelun merkitys ja toiminnan helppous ovat keskeisiä asioita asiakaskokemuksen luomisessa. Palaamme myyntiprosessissa perusteisiin ja perustamme myyntiprosessin asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Autoalasta poiketen brändiä tullaan rakentamaan henkilökuvaan perustuen. Liiketoimintamalli on konseptoitu yrittäjävälittäjälle, joka saa keskittyä olennaiseen eli asiakassuhteen luomiseen ja myymiseen. Kaikki muu hoidetaan hallinnointiyhtiön xTeddy Oy:n toimesta.

Palvelumalli asiakkaalle on yhtenäinen, yhdenmukainen ja tasavertainen. Jokainen yrittäjävälittäjä myy yhtä ja samaa palveluprosessia (myynti– ja ostopalvelua). Asiakkaalle tämä näkyy kustannusten selkeänä läpinäkyvyytenä ja helppoutena. Konkreettisena palvelun lopputuloksena se tarkoittaa enemmän rahaa vanhasta autosta ilman omaa vaivaa, sekä uuden auton ostamisen halvemmalla ja täydellisesti tarpeisiin sopivana.

Olisitko sinä asiakkaanamme tyytyväinen palvelumme luvattuun lopputulokseen?

Teddyt