Rekisteriseloste


REKISTERINPITÄJÄ
xTeddy Oy
Y-tunnus: 2838845-7
Puhelin: 050 587 5039

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
nimi: xTeddy Oy / Harri Sutinen
tel. 050 587 50 39
sähköposti: harri.sutinen(at)autoteddy.fi

REKISTERIN NIMI
AutoTeddyn asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja käsitellään kanta-asiakkuuden hoitamiseen ja kehittämiseen, kuten kanta-asiakaskyselyiden toteuttamiseen sekä palveluiden tarjoamiseen ja toteuttamiseen. Lisäksi henkilötietoja käsitellään xTeddy Oy:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen, analysoimiseen, kehittämiseen ja markkinointiin. Rekisterissä käsiteltäviä tietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröitynyttä henkilöä kiinnostavaksi.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
ASIAKASTIEDOT:
HENKILÖN ETU- JA SUKUNIMI
SÄHKÖPOSTIOSOITE
PAIKKAKUNTA
PUHELINNUMERO
ASIAKKAAN MAHDOLLISESTI ANTAMAT LISÄTIEDOT

TIETOJEN LUOVUTUS
xTeddy Oy ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. xTeddy Oy  voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

TARKASTUS-, KORJAUS- JA KIELTO-OIKEUS
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Harri Sutinen
xTeddy Oy

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.