Myyjän ehdot

Sopimus huutokauppapalvelusta 

Tausta:               

Autoteddy.fi on xTeddy Oy:n omistama uudenlainen, digitaalinen palvelualusta, joka mahdollistaa auton myyjien ja ostajien kohtaamisen nykyaikaisesti ja tehokkaasti. Autoteddy.fi palvelussa yksityishenkilöt ja yritykset voivat markkinoida ja myydä ajoneuvojaan huutokaupalla. Autoteddy.fi palvelu on alusta, joka kokoaa digitaalisesti yhteen eri myyjätahojen perinteiset autohuutokaupat. Autoteddy ei omista autoteddy.fi –palvelun kautta myytäviä ajoneuvoja vaan ne omistaa ajoneuvon Myyjä.

Tällä sopimuksella määritellään yksityishenkilön, ”Myyjä”, oikeudet ja velvollisuudet auton myyjänä autoteddy.fi -palvelussa.

Sopimusehdot:

Ajoneuvon myyjänä on yksityishenkilö, ”Myyjä”, joka myös vastaa kaupan kohteesta sekä siitä antamastaan informaatiosta. Autoteddy.fi puolestaan tarjoaa huutokaupan voittajalle oheispalveluja, joista se myös vastaa.

Autoteddy tarjoaa Myyjälle digitaalisen autoteddy.fi –palvelun käyttöoikeuden kullakin huutokaupan perustamishetkellä autoteddyk.fi -sivulla voimassaolevien huutokauppasääntöjen sekä palveluehtojen mukaisesti.

Käyttöoikeus autoteddy.fi palveluun tarkoittaa Myyjän mahdollisuutta esitellä, markkinoida sekä myydä huutokaupattavia ajoneuvoja autoteddy.fi-palvelussa kulloinkin voimassaolevilla ehdoilla. Käyttöoikeus ei ole yksinomainen eikä se ole siirrettävissä ilman Autoteddyn kirjallista, etukäteen antamaa lupaa. Lisäämällä autohuutokaupan autoteddy.fi palveluun Myyjä hyväksyy autoteddy.fi sivustolla huutokaupan lisäämishetkellä voimassaolevat huutokauppa -sekä palveluehdot hinnastoineen sovellettavaksi huutokaupassa. Autoteddyllä on yksipuolisesti oikeus hyväksyä tai hylätä sekä Myyjä, että Myyjän ilmoittama myyntikohde.

Huutokaupattavaa ajoneuvoa koskeva maksuliikenne tapahtuu huutokaupan voittajan, ”Ostajan” ja Autoteddyn välillä. Kauppahinnan maksamisen jälkeen AutoTeddy ilmoittaa Myyjälle auton ostajatiedot (omistaja/haltija) omistajavaihdoksen rekisteröimistä varten. Autoteddy tilittää Myyjälle huutokauppahinnan vähennettynä Autoteddyn hinnaston mukaisilla palvelumaksuilla ja veloituksilla 7 päivän kuluessa huutokaupan päättymisestä. Autoteddy veloittaa Myyjää palvelun käyttämisestä kunkin huutokaupan perustamishetkellä voimassaolevan hinnastonsa mukaisesti.

Myyjä on velvollinen järjestämään myytävän ajoneuvon näyttämisen ja koeajamisen ostajaehdokkaalle erikseen sovittavana ajankohtana. Myynnissä olevaa ajoneuvoa ei saa myydä kesken huutoajan, vaan se on pidettävä varattuna huutokaupassa tarjouksia tekeviä ostajia varten huutokaupan päättymiseen saakka.

Autoteddyllä on oikeus tarjota huutokauppa-asiakkaille myös muita autoihin ja autoiluun liittyviä tuotteita ja palveluja, kuten esimerkiksi rahoitusta ja vakuutuksia. 

Selvyyden vuoksi todetaan, että kaikki autoteddy.fi palveluun liittyvät tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet säilyvät Autotteddyn omistuksessa eikä niitä miltään osin siirretä Myyjälle.

Mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli erimielisyyksiä ei saada ratkaistua neuvottelemalla, ratkaistaan erimielisyydet yleisessä tuomioistuimessa Helsingin käräjäoikeudessa.

Sopimukseen ja siitä mahdollisesti syntyvien erimielisyyksien ratkaisemiseen sovelletaan Suomen lakia. 

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Se voidaan irtisanoa päättymään kirjallisella irtisanomisilmoituksella noudattaen kahden kuukauden irtisanomisaikaa.

Kokemuksia meistä