Kuulemme aika-ajoin huolestuneita ilmauksia siitä että miten käy jos myytävään tai ostettavaan autoon tulee vikoja. Mitä teemme, kuka maksaa ja kenelle kuuluu vastuu?

Käytännössä siis kysymyksiä riittää, mutta vastauksia näihin on saatavilla nihkeästi. Pahoittelen jo etukäteen, jos saan jonkun autoalan kollegoista pahastumaan, jopa närkästymään. Tarkoitukseni ei ole kuin hieman provosoida ja herätellä vaihtoautokaupan osapuolia.

Mikä autokaupan ansaitalogiikassa on niin vaikeaa ymmärtää?

Luulisi kai olevan sanomattakin selvää että autoliikkeet elävät sillä että ostavat halvemmalla kuin myyvät? Tähän asti markkinoilla ostohintaa on voitu määritellä yhteisellä sävelellä, koska autokaupan kustannusrakenne on pysynyt vuosia muuttamattomana. Riskien ja kustannusten noustessa on riskirahan (riskibudjetin) osuutta nostettu, jotta yllättäviin kustannuksiin on pystytty reagoimaan. Joissakin tapauksessa yrityksen politiikka reklamaatioiden hoitoon on antanut mahdollisuuden jakaa mm. riskirahana kerättyä pottia lisäosinkoina osakkeenomistajille. Nopean varastokierron ja tiukan reklamaatiopolitiikan avulla on kannattavuus saatu korkealle, mutta samalla on kaivettu maata jalkojen alta. Samalla myös kuluttajan turvaa on tiukennettu jatkuvasti lisääntyvien kuluttajareklamaatioden vuoksi. Se että miten nopeasti ja laadukkaasti valtionhallinto pystyy reagoimaan muutoksiin, on varmasti jokaisen helposti arvioitavissa.

Vapaiden markkinoiden avulla kuluttajalla on aina mahdollisuus tehdä valintoja

Kukaan ei kiellä sinua myymästä autoasi itse ja tekemästä käteiskauppaa uudesta autosta. Kyse on vain siitä, kuinka paljon olet valmis maksamaan siitä, ettei sinun tarvitse nähdä vaivaa auton myymisen kanssa. Myyntivälitysliiketoiminta tarjoaa sinulle uuden vaihtoehdon autoliikkeeseen myynnin sijaan. Vaihtoehtoja markkinoilla on, joten on täysin itsestäsi kiinni, millaisen hinnan nykyisestä autosta haluat saada. Autoliikkeen tapauksessa kustannusrakenne on erilainen, joka vaatii liikkeeltä tietyn laskennallisen katerakenteen. Tästä johtuen ostohinta saattaa olla tuhansia euroja pienempi, mitä esimerkiksi me voimme tarjota autosta myyntipalvelun avulla.

Lisäksi on huomioitava se tosiasia, että liiketoimintaa harrastavat autoliikkeet ovat aina jonkinlaisessa vastuussa myymistään autoista. Sen vuoksi liike ottaa jonkinlaisen riskin ostaessaan auton kuluttajalta ja myydessään sen eteenpäin toiselle kuluttajalle. Tässä vahvasti tulkinnallisena vastuun siirtävänä tapahtumana pidetään sitä, kun auto ostetaan liiketoimintaa harjoittavan liikkeen taseeseen. Tällöin omistussuhde muuttuu autolla ja autoliikkeestä tulee auton omistaja. Omistussuhteen jälkeen autoliikkeestä tulee vastuullinen osapuoli auton kunnon suhteen. Tästä johtuen kuluttaja joutuu maksamaan myydessään auton autoliikkeelle riskirahaosuuden auton hyvityshinnasta, jolla katetaan myytävien autojen vikojen kustannuksia.

Perinteiset autoliikkeet ovat ja tulevat olemaan yksi vaihtoehto tehdä autokauppaa

Oletko sinä valmis maksamaan hyvin huolletun ja pidetyn auton osalta riskirahaa, jotta jonkun toisen huonosti pidetyn auton vikoja pystytään maksamaan autoliikkeessä? AutoTeddy tarjoaa tähän vaihtoehdon ja lisäksi tarjoaa mahdollisuuden niin myyjälle kuin ostajalle turvata selusta ilman toisten huolimattomuudesta johtuvien vikojen maksamista. Näillä tarkoitan niin kilpailukykyisen rahoituksen, kuntotarkastuksen kuin vaihtoautotakuun tarjoamista lisäpalveluna ilman, että niitä pakolla sisällytetään myyntihintaan.

En kiellä ketään ostamassa autoa autoliikkeestä, mutta haluan tarkentaa erityisesti vaihtoautojen kohdalla olevaan kuluttajasuojan ja vaihtoautotakuun eroja. Lähtökohtaisesti on fakta, että kuluttajaviranomainen ja sen lautakunta kertovat viime kädessä lopullisen päätöksen. Tätä päätöstä kunnioitetaan hyvin vahvasti myös ensimmäisessä oikeusasteessa eli käräjäoikeudessa. Käytännössä kuluttaja-asiamieheltä saama päätös reklamaatiotilanteeseen on jo varsin vahva osoitus siitä mitä osapuolten kannattaa tehdä.

Ymmärrämme varsin hyvin kuluttaja-asiamiehen päätöksiä puoltaa asiakkaan ”toiveita”, koska autokaupan perinteeseen on kuulunut kerätä niin sanottua riskirahaa jokaisesta autokaupasta. Kertaantuessaan tämä riskiraha on hyvä lisä kattamaan mahdollisista riidoista johtuvia kustannuksia. Hyvä näin, jos asiat korjataan, kuten ne kuuluvat korjata. Huomioiden sekä autoliikkeen että kuluttajan vastuut ja velvoitteet.

Mitä sinä auton myyjänä olet siitä mieltä, että riskirahan lisäksi kuluttajat maksavat kaupassa päällekkäisenä kustannuksena myös lisävakuutuksen jo kertaalleen maksetun riskirahan päälle? Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että liikkeet maksattavat kertaalleen maksetun riskirahan uudestaan kuluttajalla ja ulkoistavat vastuun vielä kolmannelle osapuolelle.

Autokauppa elää murrosta ja hintapaine autoilun kustannusten pienentämiseen on valtava

Autoalalla ja varsinkin vaihtoautokaupassa käy kova kuhina, kun uusia liiketoimintamalleja tulee markkinoille. Vauhti on kova, eikä lainsäädäntö ei ehdi paikkaamaan aukkoja mm. kuluttajasuojaa koskeviin asetuksiin. Esimerkkinä uutena palveluna tulleen myyntivälitysliiketoiminnan osalta suoraa vastausta liiketoiminnan harjoittajalle ei osata antaa kuluttajasuojaan liittyvistä vastuista. Asuntovälitysliiketoiminnalle on luotu oma lainsäädäntönsä. Suurin tulkinnallinen ero näiden liiketoimintojen välillä on ero auto- ja asuntokaupassa se, että asuntojen osalta puhutaan kestohyödykkeestä, kun taas autojen osalta kulutushyödykkeestä. Tämä asettaa suurimmat lainsäädännölliset erot mm. kuluttajasuojaan.

Kerrottakoon että myyntivälitysliiketoiminnassa kulurakenne asiakkaille eli myyjälle ja ostajalle on hyvin läpinäkyvä. Palveluhinta ei toistaiseksi ainakaan sisällä riskirahaa. Palveluliiketoiminnan ja riskienhallinnan tueksi tuomme lisäpalveluja, jotka parantavat yksityisinä henkilöinä tekevien kaupankäynnin suojaa. Tarjoamme yksityisten kuluttajien väliseen kaupankäyntiin kilpailukykyisen rahoituksen, lisähinnasta tarjottua lisäturvaa käytetyn auton vioille (jopa 12kk/20tkm). Tämän lisäksi mahdollistamme ulkopuolisen taholta puolueettoman kuntotarkastuksen kaupan osapuolten turvaksi. Palvelukonseptissamme emme laskuta ylimääräistä riskirahaa tai Lasipalatsien rakentamisien tuomaa lisäkustannusta asiakkaalta. Tarjoamme riippumatonta palvelua niin myyjälle, kuin ostajalle tuomalla lisäpalvelut tarjolle läpinäkyvällä kustannusrakenteelle. Mikä parasta me tulemme asiakkaan luokse! Tämä kaikki tehdään yksilöiden tarpeita palvellen ilman että laskutamme lisäkuluja kuluttajalle pimentoon jääneistä kustannuksista.

Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa hyvin yksilöllistä ja läpinäkyvää palvelua ja sen kustannuksia. Välitys- eli myynti-, markkinointi-, tai ostoapu maksaa sen verran kuin julkisesti kerromme. Lisäpalvelut ovat saatavilla tarvittaessa ja halutessa, emme sisällytä niitä hintaan automaattisesti.